Contributie

Turnafdeling

12 maanden contributie

Contributie per maand

EUR

De contributie bij de turnafdeling is afhankelijk van het aantal uur dat een lid per week aan lessen volgt en dus niet van de groep waar de lessen worden gevolgd. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

Tarieven
Starttarief (1 uur per week les)
2e uur les binnen dezelfde discipline
Iedere volgend uur les binnen dezelfde discipline


16,55
12,50
8,30

De contributie betreft een jaarcontributie welke verdeeld over 12 maanden per maand wordt geïnd.

Lidmaatschap KNGU : Bij aangaan van een lidmaatschap bij Exalto-Sport wordt u automatisch ook lid van de KNGU

Recreatief Turnen
Bondscontributie KNGU jeugdleden t/m 15 jaar
Bondscontributie KNGU leden vanaf 16 jaar

.
21,40
26,20

Inschrijfgeld bij eerste betaling

10,00

 

De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld en jaarlijks in rekening gebracht. Deze contributie wordt afgedragen aan de KNGU. Bondscontributie voor het turnen wordt in 4 termijnen in rekening gebracht in maart, juni, sept en nov. Leden van de turn- en dansafdeling zijn lid van de KNGU.

 

De Sponsoren:

  • Sponsoren
  • Sponsoren