Contributie

Turnafdeling

12 maanden contributie

Contributie per maand

EUR

De contributie bij de turnafdeling is afhankelijk van het aantal uur dat een lid per week aan lessen volgt en dus niet van de groep waar de lessen worden gevolgd. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

Tarieven
Starttarief (1 uur per week les)
2e uur les binnen dezelfde discipline
Iedere volgend uur les binnen dezelfde discipline


15,90
12,00
8,00

De volgende contributiebedragen zijn indicatief. Voor het vaststellen van de juiste contributie wordt altijd bovenstaande methodiek gehanteerd.

Recreatief Turnen
Peuter- & Oudergym
Recreatie meisjes
Recreatie jongens
Springgroep
Senioren Turngroep
Senioren Turngroep deelname via strippenkaart (5 of 10 lessen)

.
15,90
15,90
15,90
15,90
21,90
70 of 37,50

Selectie turnen
Turnen dames jong talent
Turnen dames 1e selectie
Turnen dames 2e selectie
Turnen dames 3e selectie (Woensdag)
Turnen dames 3e selectie (Vrijdag)
Turnen dames 3e selectie (Woensdag en Vrijdag)
Turnen heren jong talent
Herenselectie
Sportacrobatiek ABC Lijn
Sportacrobatiek DE Lijn
Selectie springgroep

 

43,90
83,90
59,90
31,90
27,90
47,90
39,90
79,90
71,90
43,90
27,90

Inschrijfgeld bij eerste betaling

10,00

 

Per 1 januari 2015 wordt de bondscontributie per kwartaal geint. In maart, juni, aug en nov. Iedere keer wordt ¼ deel van de jaarcontributie geint. Deze contributie is ondermeer   bestemd   voor ondersteuning    en advies,  verzekeringen,   kaderontwikkeling   (opleiding en bijscholing van leiding en jury) en  organisatie  van activiteiten en wedstrijden.

Leden van de turnafdeling zijn lid van de KNGU.

geZINSKORTING!

Korting bij ieder derde en volgend lid uit één gezin EUR 2,50

 

De Sponsoren:

  • Sponsoren
  • Sponsoren